• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר

Journal of Thrombosis and Haemostasis

07.06.2018, 11:00
08.08.2016, 09:16
14.07.2016, 10:56