• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר
מחקרים

אופטימיזציה של על ידי רוקחים באי ספיקת לב

טיפול עם סקוביטריל וולסרטן במרפאת רוקחים מביא לשיפור בתוצאי אשפוז באי ספיקת לב

מחקרים הדגימו כי טיפול של רוקחים בניהול של אי ספיקת לב מביאים לתוצאים קליניים טובים יותר, הכוללים שימוש בטיפול רפואי מוכוון קווים מנחים ואשפוזים חוזרים. השפעה זה הייתה שונה בקרב מחקרים שונים. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את שיעורי האשפוז מכל סיבה, אשפוז כתוצאה מאי ספיקת לב וכן את השינוי במרקרים עקיפים (מקטע פליטה חדר שמאל, דרגות תפקוד על פי ה-NYHA, צורך במשתנים) במטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד המטופלים עם סקוביטריל וולסרטן אשר עברו אופטימיזציה במרפאת רוקחים.

במסגרת המחקר סקרו החוקרים, באופן רטרוספקטיבי, תיקים רפואיים של מטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד אשר טופלו עם סקוביטריל וולסרטן מה-7 ביולי 2015 ועד ה-1 בינואר 2018.

תוצאות ניתוח התוצא הראשי הדגימו כי 70 מטופלים עם מידע טרם אשפוז ולאחריו חוו ירידה באשפוז מכל סיבה (45.7%  12 חודשים לפני תחילת טיפול עם סקוביטריל וולסרטן לעומת 24.3% במהלך השנה הראשונה של טיפול אופטימלי; p=0.004). כמו כן, נמצא כי שיעור האשפוז כתוצאה מאי ספיקת לב ירד מ-24.3% ל-8.6% (p=0.003). ניתוח התוצאים המשניים לאחר 6 חודשים, אשר כלל 104 מטופלים, הדגים שיפור במקטע הפליטה (26% לעומת 34%; p<0.001). כמו כן, נמצא כי ב-86.6% מהמטופלים דרגת התפקוד על פי NYHA השתפרה או שלא עברה שינוי, וכי המינון השבועי של משתני לולאה הופחת באופן מובהק.

מחקר זה מדגים כי טיפול עם סקוביטריל וולסרטן, לאחר אופטימיזציה במרפאת רוקחים, היה קשור להימצאות נמוכה יותר של אשפוז מכל סיבה ואשפוז כתוצאה מאי ספיקת לב במהלך השנה הראשונה של הטיפול. מחקר זה מדגיש את החשיבות של מעורבות של רוקחים בניהול אי ספיקת לב, ותומך בביצוע מחקרים נוספים בתחום של שירותי רוקחים.

מקור: 

Davis L. et al. Annals of Pharmacotherapy (2021). https://doi.org/10.1177%2F10600280211036149

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סקוביטריל-ולסרטן,  רוקחים
תגובות
01.10.2021, 13:00

לא ידעתי שרוקחים מטפלים ועוקבים אחרי חולי אי ספיקת לב

לא ידעתי שיש דבר כזה שנקרא מרפאת רוקחים. צריך להעביר שם כרטיס? ומי מחלק שם תרופות?

אנונימי/ת
05.10.2021, 10:36

הגיע הזמן שגם משרד הבריאות יכיר בתרומה החשובה של רוקחים לטיפול התרופתי של המטופלים, מוריד אשפוזים, מגביר היענות!