• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר
אנטיביוטיקה

שיפור איכות הוצאת מרשמים לאנטיביוטיקה באמצעות התערבות חינוכית

חוקרים פיתחו התערבות המפחיתה באופן משמעותי את שיעור הנפקת מרשמים לאנטיביוטיקה שאינה מומלצת

ידוע כי פיתוח עמידות לאנטיביוטיקה ע"י חיידקים שונים מהווה איום ממשי על מערכת הבריאות, כאשר עד 70% מהמרשמים לאנטיביוטיקה מונפקים על ידי רופא המשפחה. באירלנד, שירות מחוץ לשעות העבודה ניתן ברובו על ידי קואופרטיבים של רופאי משפחה, כאשר 90% מהאוכלוסייה מכוסה על ידי 11 מרכזים כאלו. זאת ועוד, יותר מ-80% מהרופאים מעורבים מטיפול מחוץ לשעות העבודה באזור שלהם, מה שמדגיש את ההזדמנות לחנך ולהעלות מודעות באמצעות מערכת זו. מטרת החוקרים הייתה לנתח את השינוי באיכות המרשמים לאנטיביוטיקה, לאחר התערבות חינוכית המסווגת סוגים שונים של אנטיביוטיקה לפי צבעים - אדום (להימנע) וירוק (מועדף).

החוקרים פיתחו מאגר מידע חינוכי המיועד לרופאי המשפחה, על פי הנחיות בינלאומיות להנפקת מרשמים. החוקרים התמקדו במיוחד בהפחתת מרשמים לאמוקסיקלב. הם בחרו להציג הודעה מוקפצת בתוכנת הניהול של שירות הטיפול הרפואי מחוץ לשעות הפעילות, ששואלת את הרופא אם רשם אנטיביוטיקה למטופל בסוף כל ייעוץ. החוקרים השוו את מגמת הנפקת המרשמים לאנטיביוטיקה באותה תקופה בת 13 שבועות (שבוע 47 עד שבוע 7) בין 2016-2017 ל-2017-2018.

החוקרים מצאו כי לפני ההתערבות, שיעור הנפקת המרשמים לאנטיביוטיקה שמסווגת כ"אדומה" היה 44%, שיעור שהופחת ל-17% לאחר הכנסת ההתערבות. זאת ועוד, החוקרים מצאו כי השיעור הממוצע של הנפקת מרשמים לאמוקסיקלב, שהינה תרופת הבחירה לטיפול שאינו קו ראשון, היה 33% מכלל המרשמים לאנטיביוטיקה, שיעור שירד ל-10% לאחר ההתערבות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ההתערבות שיישמו במסגרת השירות מחוץ לשעות הפעילות של רופאי המשפחה, שסיווגה אנטיביוטיקה לצבעים ותיעדה את הנפקת המרשם באמצעות הודעה מוקפצת, הביאה לירידה אבסולוטית של 27% בשיעור הנפקת מרשמים אדומים ולירידה של 23% בשיעור הנפקת מרשמים לאמוקסיקלב.

מקור: 

O’connor, N. et al. European Journal of General Practice 2020; 26(1); 119-125. https://doi.org/10.1080/13814788.2020.1784137

נושאים קשורים:  אנטיביוטיקה,  רפואת משפחה,  מרשמים,  מחקרים
תגובות