• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר
מחקרים

מהי השכיחות של תסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות, מתוך כלל הרגישויות לתרופות?

מחקר רטרוספקטיבי דגם אלפי מטופלים שעברו עיבוד בחשד לרגישות יתר לתרופות, על מנת להגדיר את השכיחות והמאפיינים של תסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות

תרופות, חפיסה (צילום: אילוסטרציה)

תסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות (Multiple drug hypersensitivity syndrome, MDHS) מוגדרת כרגישות יתר מאומתת ל-2 תרופות לכל הפחות, שאינן קשורות מבחינה כימית ופרמקולוגית. דיווחים על תסמונת זו הם נדירים ובעלי פירוט דל, וקיים מחסור במחקרים המאבחנים את התסמונת על בסיס תבחין אלרגי חיובי.

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך באופן רטרוספקטיבי את התדירות והמאפיינים של מטופלים הסובלים מתסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות, ונכללו במאגר מידע גדול.

במחקר נכללו כל המטופלים שעברו ייעוץ ובדיקות ביחידת האלרגיה של עורכי המחקר בחשד לרגישות יתר לתרופות, בין ספטמבר 1996, לפברואר 2018. בוצעה סקירה של ההיסטוריה הקלינית של המטופלים, ושל העיבוד המעבדתי שעברו לאלרגיה, שנאגרו במאגר מידע ייעודי (Drug Allergy and Hypersensitivity Database). נתוני מטופלים שאובחנו עם תסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות נשלפו ועברו ניתוח.

במהלך תקופה זו, 9,250 מטופלים נבדקו ומתוכם 1,819 היו בעלי תוצאה חיובית לתרופה אחת לכל הפחות. ארבעים וחמישה מקרים, 30 נשים ו-15 גברים שאצלם תועדו במצטבר 92 רגישויות יתר לתרופות, אומתו כמאובחנים בתסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות. מנגנון חיסוני, כפי שהודגם בעזרת תבחין עורי חיובי, עמד בבסיס 59 רגישויות יתר לתרופות. בוצעו מבחני תיגר לתרופות השונות על מנת לאמת את האבחנה ב-33 רגישויות היתר לתרופות שנותרו. מתוך 92 רגישויות היתר לתרופות בסדרה זו, 38 סווגו כאלרגיות מסוג 4, ו-21 כאלרגיות מסוג 1. עבור 33 רגישויות יתר לא נמצא מנגנון מוגדר. נדמה שההיארעויות לפי קבוצת תרופות היו שונות מאלה של מטופלים בעלי רגישות לתרופה אחת בלבד.

החוקרים הסיקו שנתוניהם תומכים בכך שתסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות היא תת-קבוצה נדירה ומובחנת של רגישות יתר לתרופות. השכיחות במאגר המידע עליו התבסס מחקר זה הייתה 2.5% מתוך אוכלוסיית המטופלים שלכאורה סבלו מרגישות יתר לתרופות, ו-0.5% מתוך רגישויות היתר לתרופות שהודגמו בפועל. חובה להשתמש בתבחינים עוריים ומבחני תיגר לתרופות בכדי לאמת את התסמונת.

מקור: 

Landry, Q. et al. (2020). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 8(1):258-266.e1

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת רגישות יתר לתרופות מרובות,  רגישות לתרופות,  תבחינים עוריים,  מבחני תיגר לתרופה
תגובות
14.02.2020, 13:14

עבודה מרתקת מדגישה ביתר שאת את ההכרח לשלוח מטופלים לאבחנה של אלרגיה חיסונית לתרופות ובמיוחד אנטיביוטיקות