• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר
מחקרים

קפציטאבין מול הטיפול האדג'ובנטי המקובל בנשים מבוגרות עם סרטן שד מוקדם

חוקרים הגיעו למסקנה כי עם מעקב ארוך יותר, שרידות ללא התקדמות מחלה נותרה טובה יותר במטופלות שקיבלו כימותרפיה סטנדרטית לעומת קפציטאבין, ובמיוחד במטופלות עם מחלה שלילית לקולטנים הורמונליים

נשים מבוגרות עם סרטן השד אינן מיוצגות דיין בניסויים קלינים. ניסוי 49907 של סרטן ולוקמיה בקבוצה ב' (CALGB) התמקד בנשים בגילאים 65 ומעלה. החוקרים הגישו בעבר את הניתוח הראשוני אחרי מעקב חציוני של 2.4 שנים. כימותרפיה אדג'ובנטית (משלימה) סטנדרטית הדגימה שיפורים משמעותיים בהישרדות ללא הישנות (RFS) והישרדות כללית אל מול הטיפול עם קפציטאבין. החוקרים עתה עדכנו את התוצאות אחרי מעקב חציוני של 11.4 שנים.

מטופלות בגיל 65 ומעלה עם סרטן שד מוקדם חולקו באופן אקראי לכימותרפיה משלימה סטנדרטית (בחירת הרופא המטפל בין ציקלופוספמיד, מתוטרקסייט, פלואורואורסיל או ציקלופוספמיד עם דוקסורוביצין) או קפציטאבין. התוצא העיקרי שנבדק היה RFS.

החוקרים מצאו כי RFS נשאר ארוך יותר משמעותית אצל מטופלות אשר טופלו עם כימותרפיה סטנדרטית. בשנה העשירית למעקב, במטופלות אשר טופלו עם כימותרפיה סטנדרטית אל מול קפציטאבין, שיעור ה-RFS היה 56% ו-50%, בהתאמה (יחס סיכונים 0.80; P=0.03); שיעורי הישרדות ספציפי לסרטן השד היו 88% ו-82%, בהתאמה (יחס סיכונים 0.62, P=0.03); שיעורי הישרדות כלליים היו 62% ו-56%, בהתאמה (יחס סיכונים 0.84, P=0.16). עם מעקב ארוך יותר, כימותרפיה סטנדרטית נשארה עליונה לקפציטאבין אצל מטופלות עם סרטן שלילי לקולטנים הורמונלים (יחס סיכונים 0.66,  P=0.02), אך לא אצל מטופלות חיוביות לקולטנים הורמונלים (יחס סיכונים 0.89, P=0.43). סך הכל, 43.9% מהמטופלים מתו (13.1% מסרטן השד, 16.4% מסיבות אחרות ו-14.1% מסיבות לא ידועות). סרטנים משניים שאינם סרטן השד קרו ב-14.1% מהמטופלות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי גם עם מעקב ארוך יותר, RFS נותרה ארוכה יותר בטיפול עם כימותרפיה סטנדרטית לעומת קפציטאבין, במיוחד במטופלות עם מחלה שלילית לקולטנים הורמונליים.

מקור: 

Muss, H.B. et al (2019) Journal of Clinical Oncology, DOI: 10.1200/JCO.19.00647

נושאים קשורים:  מחקרים,  כימותרפיה סטנדרטית,  ציקלופוספמיד,  דוקסורוביצין,  פלואורואורסיל,  מתוטרקסייט,  קפציטאבין. הישרדות ללא הישנות המחלה