ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף, אישרה אתמול (ד') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ עודד פורר וח"כים נוספים, שתאפשר למבוטחי קופות החולים לרכוש תרופות שנרשמו עבורם במרשם דיגיטלי בכל בית מרקחת.

עד היום, את התרופות שנרשמו במרשם דיגיטלי יכלו המטופלים לרכוש רק בבתי מרקחת של קופת החולים, או בבתי המרקחת שלהם יש הסדר עם הקופה הרלוונטית, מה שהגביל את המבוטחים במקום ובזמני הרכישה.

אלא שעתה, בעקבות הצעת החוק שאושרה, כל בית מרקחת יוכל למכור למטופלים תרופות שנרשמו עבורם במרשם דיגיטלי, גם אם בית המרקחת איננו נמצא בהסדר עם קופת החולים שהנפיקה את המרשם. לשם כך, יהיה על בית המרקחת להתחבר למערכות הממוחשבות של קופות החולים, וזאת בעלות סבירה ותוך מגבלות להגנה על פרטיות המבוטחים.

כדי למנוע מצב שבו קופות החולים יגבו מבתי המרקחת עלויות גבוהות על החיבור למערכות המחשוב ובכך ימנעו הלכה למעשה את יישום החוק, קובעת הצעת החוק כי שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאים לקבוע סכום מירבי לתשלום כאמור.

בנוסף, אישרה הוועדה תנאי נוסף, על פי הצעת נציג משרד המשפטים, עו"ד שי סומך, לפיו התשלום שיגבו קופות החולים מבתי המרקחת שאינם בהסדר, לא יעלה על זה הנגבה מבתי מרקחת שכן בהסדר עימן.

עוד נקבע כי בתי המרקחת יחויבו ליידע מבוטחים, במידה שניתן לרכוש את התרופה במחיר זול יותר בבית מרקחת שיש לו הסדר עם הקופה. את המידע הזה יש צורך למסור מילולית על ידי הרוקח אבל גם על ידי הצבת שלט בולט וברור בנושא זה בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. יש לציין שבתי המרקחת שאינם בהסדר עם הקופות, או אינם של הקופות, ושיוכלו להנפיק מרשם דיגיטלי לא יעניקו הנחת-מבוטח הקיימת בבתי המרקחת מהקבוצה הראשונה.

בדיון אתמול מחה אדיב פדילה, בעל בית מרקחת, על כך שעל אף הגישה למרשמים הדיגיטליים, הצעת החוק איננה מחייבת את הקופות לתת למבוטחים מחיר מסובסד לתרופות בכל בתי המרקחת. לדבריו, בתי המרקחת שאינם בהסדר עם הקופות יאלצו להמשיך ולמכור למבוטחים את התרופות במחיר מלא וכך הם יתקשו להתחרות בבתי המרקחת שלהם יש הסדר.

נציגי קופות החולים שהשתתפו בדיון ביקשו זמן של שנה כדי להיערך לשינוי. אולם חברי הוועדה הסכימו לאשר תקופת היערכות של חודשיים בלבד, מרגע פרסום החוק ב"רשומות" ועד למועד יישומו המלא.

יו"ר הוועדה ח"כ אלאלוף אמר: "לא נאפשר לקופות החולים להמשיך ולהגביל את המבוטחים לרכישת התרופות בבתי המרקחת הנוחים להן. מעתה, כל אדם יעשה את שיקוליו ויחליט בעצמו איפה ומתי לרכוש".

ח"כ עודד פורר: "קופות החולים רוצות לדחוף את הלקוחות לבתי המרקחת שלהן, כדי שיקנו בהם, על הדרך, גם מוצרים נוספים. מעתה, הציבור יוכל לרכוש את תרופות המרשם בכל בית מרקחת. הצעת החוק לא רק תקל על ציבור המבוטחים, אלא גם תציל מאות ואולי אלפי עסקים קטנים בישראל מקריסה".

ח"כ רועי פולקמן: "רכישת תרופות מרשם היא צורך בסיסי של כל אדם. השירות נדרש במצבים של חוסר נוחות וחולי ובהם מתחדד הצורך לרכוש את התכשיר בבית המרקחת הקרוב ביותר למקום המגורים. כחלק מהמאבק ביוקר המחיה בישראל, אנחנו פועלים לפתוח את שוק בתי המרקחת לתחרות חופשית, ולאפשר לכל אדם לבחור היכן לקנות את תרופותיו בהתאם לשיקולי קירבה, עלות, זמינות ואיכות השירות".