Lenvatinib הוכח כשקול ל-Sorafenib במונחי שרידות ובפרופיל הבטיחות בקרב חולים עם סרטן תאי כבד בלתי נתיח

NGM282, אנלוג חדש של  ההורמון FGF19, הביא לנסיגה מהירה ודרמטית של משקעי השומן הכבדיים בדלקת כבד שומני שלא על רקע אלכוהולי (NAFLD)

שימוש במחטים בלתי פוצעות בניקור מתני מפחית את שיעור הסיבוכים, ביחוד כאבי ראש לאחר ניקור, ביותר מ-60%

סירולימוס נמצא יעיל בקרב חולי זאבת עמידה לטיפול המקובל. התרופה תורמת לשיפור קליני והפחתה במינון הסטרואידים