• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר

החדשות

29.12.2017, 10:15
12.11.2017, 10:19
12.11.2017, 08:38
06.11.2017, 09:15
01.11.2017, 07:49
28.09.2017, 09:46
12.09.2017, 09:41
11.09.2017, 11:43