• יו"ר: ד"ר לי גולדשטיין
  • חברי ועד: ד"ר אופיר לבון
  • ד"ר נעמי גרוניך
  • פרופ' דני קורניק
  • ד"ר אילן יונגסטר

החדשות

19.11.2023, 18:03
09.11.2023, 17:33
06.09.2023, 11:02
31.08.2023, 13:16
31.08.2023, 09:38
13.08.2023, 10:01
29.06.2023, 09:29