• יו"ר: פרופ' מתי ברקוביץ
  • מזכ"ל: ד"ר לידיה הרכבי
  • גזבר: ד"ר לי גולדשטיין
  • ד"ר מוטי מושקט
  • ד"ר דני קורניק

החדשות

23.03.2017, 08:32
22.03.2017, 07:44
22.03.2017, 07:43
21.03.2017, 10:00